Zalety ewidencji czasu pracy

W świecie zarządzania projektami, ewidencja czasu pracy może być również używana do budowy zasobu wiedzy o tym, jak wiele zadań należy się podjąć, aby się rozwijać. Na przykład, jeżeli opracowanie planu szkoleniowego zajmie miesięcy, to można założyć, że tworząc nowy, zajmie to miesiące. Również większość grafików stworzyło oprogramowanie dające możliwość śledzenia kosztów zasobów i koszty projektu, w celu umożliwienia lepszego przyszłego budżetu. Dla funkcji HR, czas spędzony na działalności przez osoby fizyczne może być analizowany przez pewien okres czasu. Niektóre arkusze czasu mogą również rejestrować czas rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania, a nie tylko całkowity ich czas. Na poziomie organizacji i usług w oparciu firm ewidencja czasu pracy jest bardzo często zapisywana do fakturowania. Dane z arkusza to pewność, że faktura jest rozsądnie ustalona. Czas może być również obliczany w zespole i poziomie organizacyjnym. W tym przypadku informacje są o tym, jak procesy umożliwiają ludziom wykonywanie swojej podstawowej roli. Dane arkusza czasu mogą być również pozyskane do kosztów (przy szybkości kosztów dla każdej z osób). W tym przypadku, mogą być wykorzystywane do śledzenia kosztów faktycznie poniesionych w ramach projektu lub zadania, w stosunku do planowanych kosztów. Reakcje na różnicy między kosztami rzeczywistymi i planowanymi mogą być nieco bardziej wyrafinowane, ponieważ zrównoważenie prostego czasu nie może być tak ważne, jak równoważenie kosztów projektu.