Przepisy GMP i kosmetyki

Kosmetyki, których wszyscy używamy są bardzo popularne wśród wielu grup ludzi. Dzięki ich właściwością oraz możliwością pozwalają na najczęściej pozytywną zmianę lub poprawę wyglądu. W przypadku innych kosmetyków, wybieramy je by usunąć nieprzyjemny zapach, lub by lepiej pachnieć. Najczęściej nie zastanawiamy się dużo nad ich specyfiką a nawet nad składem. Często dzięki specjalnym akcją, zaczynamy zwracać uwagę na ich skład, jak i konkretnym przeznaczeniem. Należy zwrócić tu uwagę, że te kwestie są regulowane odpowiednimi przepisami, podobnie jak sama produkcja, w tym i samo wytwarzanie kosmetyku. Na uwagę zasługują tu regulacje dotyczące dobrych praktyk. Przepisy GMP w kosmetykach pozwalają na tworzenie odpowiednich zasad w wielu dziedzinach, które są kluczowe tak dla producentów, produktu oraz dalszych użytkowników, jak i konsumentów. Obejmuje to jednocześnie ich kontrolę. Odnosi się to między innymi do jakości wody wykorzystywanej w procesie produkcji, rodzaju i rozkładowi pomieszczeń w zakładzie, operacji wytwarzania, kontroli jakości wyrobów, wyposażeniu zakładu produkcyjnego w urządzenia. Jeżeli weźmiemy te i inne elementy pod uwagę, można zapewnić wysoki standard produkcji oraz kontroli na każdym etapie, który jest uwzględniony.  W wielu przypadkach pływa to na obowiązkową dokumentację, która musi być uwzględniana, co ma również swoje odzwierciedlenie w ocenie ryzyka. Należy zauważyć, że kwestia dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) jest wynikiem mocy Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych. Podobnie jak w przypadku wielu innych rozporządzeń i przepisów, również i w tym przypadku można znaleźć odpowiednie kursy oraz szkolenia, które przybliżą tematykę dobrych praktyk, pod kątem produkcji kosmetyków i innych spraw z nimi związanych. Dzięki temu, można będzie opracować odpowiednie rozwiązania dla własnego przedsiębiorstwa.