Zalety przydomowych wiatraków

Małe przydomowe wiatraki mogą mieć kształt wiatraków klasycznych lub mogą mieć turbiny o osi pionowej. Zauważono, że wiatraki o takim kształcie pracują przy najmniejszym podmuchu wiatru oraz mają cichą pracę. Wiatraki te są zbudowane z wytrzymałych elementów oraz odpornych na niekorzystne warunki pogodowe. Energia wytworzona zaspokajają potrzeby energetyczne przeciętnej rodziny. Ze względu na cichą pracę buduje się zwykle na dachach domu. Podobnie jak z fotoogniwami nadwyżkę energii można sprzedawać do sieci.